Chương trình lắp đặt mạng cáp quang VNPT Lạng Giang miễn phí đến hết tháng 7/2017

VNPT Lạng Giang triển khai chương trính lắp mạng cáp quang miễn phí đến hết tháng 7/2017. Bắt đầu từ Tháng 8/2017 sẽ thay đổi về gói cước, tốc độ.  Khách hàng có nhu cầu lắp đặt phải nộp phí 500.000đ đối với trường hợp trả cước theo hàng tháng, chỉ miễn phí lắp đặt với khách hàng đóng cước trước 3,6,12 tháng và sẽ dc giảm 10-16-20 %. VNPT Lang Giang chi nhận hợp đồng lắp đặt  mạng cáp quang miễn phí với gói cước dưới  trước ngày 28/7/2017.


ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG CÁP QUANG VNPT TẠI LẠNG GIANG THEO MẪU

Hotline: 0919 144 288